Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

BLISKO

Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Służy podnoszeniu kompetencji pracowników bibliotek, rozwijaniu lokalnych partnerstw, włączaniu nowych środowisk i aktywizację lokalnych społeczności w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

 

BLISKO  -  O Kierunku interwencji 4.1.

Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKOBiblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.


                Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej
                                         w projekcie BLISKO
                                        
"Słowa BLISKO gestu"


Dofinansowanie na działania kulturalne Gminnej Biblioteki Publicznej

                 

Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek - zaproszenie
Letni Piknik Literacki - Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
Spotkanie dla podopiecznych GOPS
Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek - relacja
Szkolenie w ramach projektu BLISKO - Anna Cykman
Ankieta potrzeb kulturowych i czytelniczych
Szkolenia w ramach projektu BLISKO - Marcin Skrabka
Spotkanie autorskie z Markiem Lechowiczem - zaproszenie

Konkurs na scenariusz "Legenda o Małkini"

Zaproszenie na spektakl ,,Spróbujmy jeszcze raz''

Konferencja BLISKO - Warszawa - Grodzisk Mazowiecki 4 września

"Jak dogadać się z nastolatkiem" - szkolenie w bibliotece - Zaproszenie

Szkolimy się dla Was - Grodzisk Mazowiecki 5 września

„Jak dogadać się z nastolatkiem – warsztat z budowania relacji”-szkolenie


Marek Lechowicz w naszej bibliotece - relacja

"Budowanie oferty kulturalnej i animacyjnej dla seniorów w bibliotece" - szkolenie -
p.Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska

Warsztaty teatralne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zuzeli

Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród za scenariusz sztuki teatralnej „Legenda o Małkini”.


"Spróbujmy jeszcze raz" spektakl teatralny - krótka relacja

Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców gminy Małkinia Górna
– Raport

Uroczyste wręczenie nagród - Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej

Wyjazd dzieci do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckim
 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Edukacji i Nauki Narodowe Centrum Kultury Biblioteka Narodowa Instytut Książki.

INFORMACJE


 GODZINY OTWARCIA
GBP w Małkini Górnej 
poniedziałek-piątek  900-1700
sobota                      800-1200

DANE ADRESOWE
KONTAKT / FORMULARZ KONTAKTOWY

Filia Biblioteczna w Prostyni

poniedziałek  800- 1600
wtorek            800-1600
czwartek        800-1600

           

      

Nowości

Telefon kartą biblioteczną