Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zasady Korzystania

Internet

Regulamin korzystania z Internetu

 1. Ze stanowiska Internetowego korzystać może każda osoba, która ukończyła 14 rok życia, zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz wyjaśnieniem osoby obsługującej Internet na temat technicznych warunków obsługi komputera.
 2. Podstawa korzystania z usług internetowych jest pozostawienie przez użytkownika dowodu tożsamości u dyżurującego, oraz wpisanie się do Rejestru użytkowników
 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem obsługującego.
 4. Wydruki i kopie wykonuje osoba obsługująca.
 5. Opłata za 1 stronę wydruku format A – 4  wynosi 0,30 zł. Za wpłatę użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 6. Indywidualna sesja internetowa może trwać ½ godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
 7. Pracownicy na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu.                                   
 8. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 9. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze.
 10. Dostęp do sieci Internetu w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania do celów komercyjnych, rozrywkowych, a także sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych.
 11. Użytkownikowi korzystającego z Internetu zabrania się w szczególności:
  - instalacji jakichkolwiek danych na dyskach twardych                                             
  - ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny                                                                      
  - uruchamiania gier komputerowych                                                                                               
  - korzystania z serwerów ,mających wyłącznie rozrywkowy charakter 
  - samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.
 12. O informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych należy niezwłocznie zgłosić dyżurującej osobie.
 13. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania Internetu.
 14. Obsługujący może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 15. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia czytelnika prawa korzystania z Internetu.

 

rs pfdm
paff
bip