Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zasady Korzystania

Czytelnia


REGULAMIN CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ

§ 1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu ,spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do rejestru odwiedzin.
 6. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić na wieszaku. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§ 2

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism, jak również  z księgozbioru wypożyczalni i książek wypożyczonych z innych bibliotek.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3. Z  księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta inny użytkownik.
 5. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony dokument.
 6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze biblioteka może na prośbę czytelnika sprowadzić książki z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.     

                                                                          § 3

      1.   Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.                                                          

§ 4

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.  
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokości określa dyrektor biblioteki lub upoważniony bibliotekarz. Na wpłacone sumy biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.    
 3. Opłata za wykonanie odbitek ksero – format A-4 wynosi 0,20 zł. Za wpłatę czytelnik otrzymuje pokwitowanie.                         

§ 5

            Czytelnik uchylający się od stosowania  do niniejszego regulaminu może być czasowo                  pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje   dyrektor          biblioteki                                                                                    

 

rs pfdm
paff
bip